Bluepad | Bluepad
Bluepad
आठवणींचा विरह
राहुल ज्ञानेश्वर खोंडे
राहुल ज्ञानेश्वर खोंडे
13th Jul, 2023

Share

किती विसरावे म्हणतो तुला विसरता येत नाही रे
हळव्या मनाचे घाव कोणा दाखवता येत नाही रे
अजून सुचाव्या कविता तुझ्या माझ्या विरहाच्या
कवितेच्या ओळींत तुझं रूप मांडता येत नाही रे
किती पुरावे देऊ आता सांग तू शेवटच्या भेटीचे
त्या क्षणांना आठवून तुझ्याशी भांडता येत नाही रे
असा कोणता गुन्हा केला मी उध्वस्त सारं केलंस तू
डोळ्यांचं दुःख पापण्यांना ही दाखवता येत नाही रे
कोणी केलं दार उघडल मयत तुझ्या दारात असतांना
तुला पाहून कोणाला देहावर फुलं उधळता येत नाही रे

0 

Share


राहुल ज्ञानेश्वर खोंडे
Written by
राहुल ज्ञानेश्वर खोंडे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad