Bluepad | Bluepad
Bluepad
मैत्रीत या...
sanjana patole
sanjana patole
12th Jul, 2023

Share

आठवण न आठवणी
मैत्री मध्ये कसल्या
मैत्रीत बांधलेली सुत्र आहेत हाती
वय न मान ना कशाची भिती
एका हृदयात जोडलेली
ही अनोळखी नाती
पात्र परीक्षा मैत्रीत
ना होते पूर्ण
विना उत्तरांची मैत्रीच अनोखी
ना कशाची भिती
ना कशाची खंत
नात्यात या सर्व काही
आहे दीन रात....❤
( कावयित्री _संजना पाटोळे )

0 

Share


sanjana patole
Written by
sanjana patole

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad