Bluepad | Bluepad
Bluepad
साधारण
r
ruchita Vilas nikam
10th Jul, 2023

Share

मी तर एक साधारण मुलगी आहे ना कमी कोना पेक्ष्या ना जमाण्या पेक्ष्या चांगली.
हासन आणि हसवन माहिती आहे आणि छोट्या छोट्या गोष्टी वर रडणं ही. स्वतः मध्ये च नेहमी आनंदी राहते आणि कधी कधी तर खूपच शांत.
प्रेमाची भाषा तर थोडी कमीच माहिती पण मैत्री खूप चांगल्या प्रकारे निभवते मी स्वतः मध्येच जास्त मग्न राहते पण त्याच सोबत मला दुसऱ्यांना सांभाळता ही येते
मी तर बस एक साधारण मुलगी आहे. नाही कमी कोण पेक्ष्या ना जमण्या पेक्ष्या चांगली ..
कु. रुचिता विलासराव निकम
रा. तळणी

1 

Share


r
Written by
ruchita Vilas nikam

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad