Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

vicky 1614
vicky 1614
9th Jul, 2023

Share

या जगात एक माणूस म्हणून ज्याला कोणाला स्वत:च असं वेगळं मत नाही असा माणूस नेहमीच दुसर्याच्या बाहुल बनुन राहतो, जगतो. त्याची जीवननौका इतरांनी हाकावी एवढं दुर्दैव ज्याचा पदरात आहे अशांना मी केवळ दुसर्यांनी लादुन दिलेल्या जगण्याचं ओझं समजतो. मत हे मत असतं योग्य की अयोग्य हा वेगळा मुद्दा परंतु दुसर्याच मत अंतःकरणानी योग्य वाटत नाही अथवा अयोग्य वाटत असले तर त्यावर स्वतःच्या मतांची ठिणगी जो पर्यंत पडत नाही तो पर्यंत कोणताच माणूस हा स्वविचारशीलतेचा झरा वाहता ठेवु शकत नाही अर्थातच मी याला अंधारातला कोळसाच म्हणेन.
विकास आग्रे (विकी)(९/७/२३)

0 

Share


vicky 1614
Written by
vicky 1614

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad