Bluepad | Bluepad
Bluepad
कर्ता करविता
श्री विलास रामचंद्र सुतार
श्री विलास रामचंद्र सुतार
8th Jul, 2023

Share

... कर्ता करविता...
कर्ता करविता जगी
वेगळाच तो असतो
तोच मासा आणि
तोच बगळा असतो ...१
कारण तो कर्म तोच
नामा निराळा असतो
जन्म दिल्या दिवशीच
मृत्यू दिलेला असतो ....२
करुन सवरुन सगळं तो
अदृश्य का बरं असतो
मी केलो म्हणणाऱ्याला
तोच धडा शिकवत असतो...३
कवि अटलविलास

0 

Share


श्री विलास रामचंद्र सुतार
Written by
श्री विलास रामचंद्र सुतार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad