Bluepad | Bluepad
Bluepad
कलियुगातील सीता
सौ.मेघा नांदखेडकर
सौ.मेघा नांदखेडकर
7th Jul, 2023

Share

गरज नाही सीतेला जायची
आज वनवास भोगायला वनात
घरी बसूनही भोगतेय ती आज
वनवासच मनातल्या मनात
दहा तोंडे घेऊन अनेक रावण
समाजात आहेतच टपलेले
सुवर्णमृग बनून खुलवतो मारिच
स्वप्न जे डोळ्यात लपलेले
भुलू नकोस नारी,मोह आवर
अतिलालसा कोणत्या कामाची
स्वतःच करावे लागेल शीलरक्षण
नको करू तू अपेक्षाही रामाची
प्रगतीच्या नावाखाली ओलांडू नको
कधीच तुझ्या चारित्र्याची लक्ष्मणरेषा
कलियुगात रामही नाही बर एकपत्नी
असू शकते त्यालाही दुसरीची अपेक्षा
नको करू प्रतिक्षा येईल रामदूत
सुवर्णनगरीत दैत्यांपासून रहा सावध
जाळून टाक लंका अन् रावणही तूच
अन्यथा बनवतील सावज करून पारध
अग्नीपरिक्षा मागणारे आज अनेक
मळकट विचारांचे परीटही भेटतील
खोटेनाटे आरोप इतके करतील की
ते ऐकून तुझे कानही किटतील
किती देशील प्रमाण पावित्र्याचे
बस्स!आता पुरावे मागायला शिक
स्वतःला कितीदा गाडून घेशील,सीते
पाप्यांना जमिनीत गाडायला शिक

1 

Share


सौ.मेघा नांदखेडकर
Written by
सौ.मेघा नांदखेडकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad