Bluepad | Bluepad
Bluepad
जुने घर, ताज्या आठवणी
sulbha   hanuman wagh
sulbha hanuman wagh
7th Jul, 2023

Share

तुमच्या माझ्याआठवणीतल आपल जुने घर! कधी आई, कन्ये च्या आणि तुमच्या भावभक्ती ची कापूर फुल नि धूप उदबत्ती,ची दरवळ🌹 तर कधी सजल ते घर पुत्र राजेच्या गणपती सजावटीच्या मकर आराशीत ते घर 🌹पै पाहुण्या ची सरबराई , तुमचे माझे सुख दुःख चे क्षण, कामा वर जायची घाई 🌹 उभ्या आयुष्याचा खुला रंग मंच च ठरलं ते घर,, बाजूच्या उंबर वृक्षा च्या थंड हवे ची झुळूक, घरात खेळणाऱ्या मनी माऊची जवळीक 🌹कुणी केले वितन्ड वाद, कुणी फसविले, कुणी क्षण दिलें सुखाचे, जय पराजय, यश अपयशचे दुःख सोसले या घराने 🌹 पंच पक्कवान पुरणपोळी, एकां रात्रित दहा दहा मेनु च्या आईने केलेल्या दीपवाळी च्या फराळात, अगदी चटणी भाकरी खमंग झुणक्यात ही, आनंदले घर माझ्या विविध सरस्वती आई च्या सहित्य सेवे ने 🌹 मंगल कार्य मुलांची, नि नातवण्डा च्या आगमनात किती आनंदाले हे घर, अगदी तुमच्या माझ्या सेवानिवृती च्या निवांत पणात सामील झाले हे घर 🌹 ..प्रिय तमा आई च्या अखेर च्या निरोपने गहिवरले हे घर , तुमच्या अंतिम निरोपी तुमच्या पुन्हा पुन्हा मागे वळून पाहण्याने खुप खुप दुखावले ते आपले लडके कल्याण चे घर 🌹 . माझ्या साठी खुप खुप रिते झाले होते ते घर , दिवसा उजेडी नि रात्री च्या अंधारी ही तुमच्या नंतर माझे अश्रु पुसून, काना कोपऱ्या च्या आठवणीत, हातुन सुटलेल्या सुखाला शोधत, माझी समजुत घालत होते ते तुमचे माझे घर 🌹((7 साथ 7 साथ परस्परांच्या राहिलो तिथे म्हणून ही आज आठवणी च्या सुगंधात शोधते मी तिथे कधी कधी हरविलेले प्रत्येक क्षण🌹आई सरस्वती चे मानते आभार, लेखणी तिचीच , शब्द ही आई सरस्वतीचे, मी माध्यम छोटेसे, देते ती भावनांना आधार 🌹... . .सुलभा हनुमान वाघ.=7=7=2021.शुभ दुपार, निवांत वामकुक्षी ची
जुने घर, ताज्या आठवणी
जुने घर, ताज्या आठवणी

0 

Share


sulbha   hanuman wagh
Written by
sulbha hanuman wagh

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad