Bluepad | Bluepad
Bluepad
दर्शन
सौ.मेघा नांदखेडकर
सौ.मेघा नांदखेडकर
5th Jul, 2023

Share

कायम अबाधित मनाच्या गाभाऱ्यातील ती जागा
देव भेटला नाही म्हणून भक्ताने का करावा त्रागा
प्रतीक्षा सरली नाही तरीपण जीव समाधानी होतो
जेव्हा भक्ताला भेटाया देवही,दोन पावलं पुढे येतो
माझ्यात तो त्याच्यात मी,तरीही स्वतःपासूनच दूर
अखंड चालली परीक्षा,पण हा जीव किती मजबूर
प्राक्तनात नसलेले मिळवण्या,जीवाचा आटापिटा
संपणारच नाही का कधी,नियतीची ही क्रुर थट्टा
दर्शनाची ओढ जरी मनी, पुण्य पडते थोडे कमी
याहून तर नरक बरा,कशाला हवी स्वर्गाची हमी
दर्शन

1 

Share


सौ.मेघा नांदखेडकर
Written by
सौ.मेघा नांदखेडकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad