Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

अरूंधती धर्माधिकारी कुंडले
अरूंधती धर्माधिकारी कुंडले
3rd Jul, 2023

Share

मक्याच्या कणसाचे वडे तोंडांत टाकल्या बरोबर मन तृप्त होत. मक्याच्या कणसाचे वर्णन जितकं कराव तितक कमी च आहे.
मक्याच्या कणसावर अनेक लोकांची रोजी रोटी चालते.
पावसाळ्यात गरमागरम मक्याच्या कणसाचा आनंद लुटताना स्वर्गीय आनंद निश्चित च मिळतो.
ह्या मक्याच्या कणसाचा स्वर्गीय आनंद आपण सगळेच घेत असतो. हे मात्र नक्की.
अरुंधती धर्माधिकारी कुंडले
वाकड पुमणे
म..... म.... मका

0 

Share


अरूंधती धर्माधिकारी कुंडले
Written by
अरूंधती धर्माधिकारी कुंडले

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad