Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

अक्षय वरक
अक्षय वरक
30th Jun, 2023

Share

ही माय मराठी ही चाल मराठी
रीत परंपरेची जननी मराठी
ढोल ताशांची पंढरी पुणेरी
कलाकारांची आस मराठी
हे माय भु तुजे फेडू ऋण जपू संस्कृती

0 

Share


अक्षय वरक
Written by
अक्षय वरक

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad