Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

अक्षय वरक
अक्षय वरक
30th Jun, 2023

Share

गणरायच्या येण्याची चाहूल लागे मनास
दंग दंग होते मन लागे ध्यान पथकास
ओलेचिंब होते नयन अंतरंग जाई भिजून
मंद मंद मी होई बाप्पाना पाहण्यास
श्री गणेशा देवा श्री गणेश
श्री गणेशाचे करुनि होई आरंभ पथकास
शिवबांचा मावळ दिसे वादक स्वरूपात
परंपरा जपनार आम्ही हाच आमचा ध्यास

0 

Share


अक्षय वरक
Written by
अक्षय वरक

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad