Bluepad | Bluepad
Bluepad
बासरी .....
janhavi Khobragade
janhavi Khobragade
29th Jun, 2023

Share

तुझ्या रुपात आहे सुरांचे चांदणे ......
जसे श्री कृष्णाच्या हाती तुझे असणे ......
जसे हिरव्या गार रानात पावसाचे बरसणे ......
तुझे रेंगाळणे जसे श्री कृष्णाच्या ओठी .......
तशी तुझी कीर्ती ही अपार मोठी .......
तुझे वास्तव्य जसे आहे प्रत्येकाच्या मनात ......
जसे श्री कृष्ण सामावले आहे या ब्रह्मांडाच्या कणाकणात ......

0 

Share


janhavi Khobragade
Written by
janhavi Khobragade

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad