Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

एक मी असाही
एक मी असाही
19th Mar, 2023

Share

खूप वेळा आमच्यात खटके उडण्याचा मुख्य कारण म्हणजे माझा जॉब. उर्वी ला मी खूपदा समजावण्याचा प्रयत्न केला पण एकदा का तिला राग आला की ती कोणाच नाय ऐकत, आणि आज कदाचित कायतरी वेगळं होणार होतं, आमचं एकमेकांवर असलेलं प्रेम आणि त्यात माझं सतत एक प्रयत्न की असलेलं जॉब असा टिकवावा जेणेकरून उर्वी च्या पप्पानी लग्नाच्या वेळी माझ्याबद्दल सकारात्मक विचार करावा. पण तीच असं होतं की तुझा

0 

Share


एक मी असाही
Written by
एक मी असाही

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad