Bluepad | Bluepad
Bluepad
अपेक्षा..
Drx. Diksha Rathod
Drx. Diksha Rathod
19th Mar, 2023

Share

  • क्षितिजा पलीकडे अपेक्षा नको...
  • मार्ग हा अचुक असो...
  • नकोत ती अपेक्षा, ज्याश अनेक अडथले असे...
  • भावना मात्र एकच असे...
  • शोधूनी ना मिले आपुलकीची ही माणसे....

1 

Share


Drx. Diksha Rathod
Written by
Drx. Diksha Rathod

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad