Bluepad | Bluepad
Bluepad
मोकळा श्वास
Karuna Kalbhor
Karuna Kalbhor
19th Mar, 2023

Share

गुदमरलेल्या या जीवनी हवा मजला मोकळा श्वास
आतूरलेले हे मन माझे शोधी नवी पहाट
विझलेल्या या दिव्याला हवी आता नवी वात
दाटलेल्या या नयना मध्ये आहे अजूनही आस....
गुदमरलेल्या या जीवनी हवा मजला मोकळा श्वास
बुडालेल्या नौके ला हवा नविन काठ
वाटेवरील काट्यांचा नको आता थाट
विखुरलेल्या स्वप्नांना ही नवा ध्यास....
गुदमरलेल्या या जीवनी हवा मजला मोकळा श्वास
मोकळा श्वास......

0 

Share


Karuna Kalbhor
Written by
Karuna Kalbhor

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad