Bluepad | Bluepad
Bluepad
नियतीचा खेळ
Ashok Ingole
Ashok Ingole
19th Mar, 2023

Share

रात्री आकाशी बघताना मनात पोकळी भासते
दूर कुठेतरी एक चांदणी प्रथमच गगनी दिसते.
यापूर्वी गगनात ही चांदणी कुठेच नव्हती
मनाच्या कप्प्यातही कुठेच पोकळी नव्हती.
नियतीने केला घात तो बघत राहिला
तिने दिलेल्या यातना तो भोगत राहिला.
वचनबद्ध होता संसार, ती मोडून गेली
दूर गगनात तिथे चांदणी बनून गेली.

0 

Share


Ashok Ingole
Written by
Ashok Ingole

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad