Bluepad | Bluepad
Bluepad
उपयोगी पडणे
v
varsha shelke
17th Mar, 2023

Share

ऐक कोटी रुपयाचा हिरा अंधारात हरवला त्याला शोधण्यासाठी पाच रुपयाची मेणबत्ती उपयोगी आली ऐखाद्या गोष्टीचे महत्व त्याच्या किमतीवर नसते तर तिच्या योग्य वेळी येणार्‍या उपयोगावर असते

1 

Share


v
Written by
varsha shelke

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad