Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

vicky 1614
vicky 1614
16th Mar, 2023

Share

पावलोपावली स्वतःच्या क्षमतेनुसार एक मार्गदर्शक क्षितिज नसेल तर कितीही प्रबळ इच्छाशक्ती असली , तरी माणसाला भरकटलेपण येऊन प्रवास अशक्य होऊन जातो, ह्या गोष्टीचा जवळुन अनुभव आहे. प्रारंभबिंदुविषयी स्पष्टता आणि खुणावणार क्षितिज नसेल तर आपण वर्तुळाकार गतीत फसु शकतो हि शंभर टक्के खरी आणि निश्चित बाब असते.
विकास आग्रे (विकी)१६१४ (१७/३/२०२३)

0 

Share


vicky 1614
Written by
vicky 1614

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad