Bluepad | Bluepad
Bluepad
भावना
Kamini Bhalerao
Kamini Bhalerao
16th Mar, 2023

Share

आयुष्याच्या बाजारात भावनेला नसते किंमत
खोटे अश्रूं काढून केली जाते गंमत

0 

Share


Kamini Bhalerao
Written by
Kamini Bhalerao

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad