Bluepad | Bluepad
Bluepad
नेतृत्व
कुणाल केशव काळे
कुणाल केशव काळे
14th Mar, 2023

Share

नेतृत्वाला वयाच बंधन नसते.🏆
नेतृत्वाला कर्तुत्व महत्वाचं असते.💫
आणि
कर्तुत्वाला चरित्र महत्वाचं असते.🚩
नेतृत्व, कर्तुत्व आणि चरित्र! न सांगून समजुन जाणारी भाषा.🎯✨
:- कुणाल.के.काळे📝

0 

Share


कुणाल केशव काळे
Written by
कुणाल केशव काळे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad