Bluepad | Bluepad
Bluepad
अर्थ नाही जीवनाला
कवयित्री अनुश्री
कवयित्री अनुश्री
14th Mar, 2023

Share

विषय :- अर्थ नाही जीवनाला
अंतरीच्या वेदना सांगू मी कुणाला
अर्थ नाही राहिला या जीवनाला
किती सोसावे दु:खांच्या यातनांनी
ज्वालामुखी उसळून आला वेदनांनी
छळतो एकांत हा मनी आज दाटला
अर्थ नाही राहिला या जीवनाला
मनात आठवणींनी काहूर माजवले
विरहाचे अश्रू पुन्हा ओघाळले
घाव करी अतंर्गतल्या ह्रदयाला
अर्थ नाही राहिला या जीवनाला
अहोरात्र जागून काया झिजली
अश्रूंच्या फुलांनी अर्थी सजली
खांदा नाही मिळाला आधाराला
अर्थ नाही राहिला या जीवनाला
अर्थ नाही जीवनाला
....सौ. अनिता आबनावे ©®

0 

Share


कवयित्री अनुश्री
Written by
कवयित्री अनुश्री

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad