Bluepad | Bluepad
Bluepad
एक अनोळखी व्यक्ति ...
S
SAHIL
14th Mar, 2023

Share

एक अशी व्यक्ति जी प्रत्येकाच्या आयुष्यात येऊन गेली असेल किंवा येईल. एक अशी व्यक्ति जी आपल्या आयुष्यात येते . अशी जी ती अनोळखी असते पण आपण त्या व्यक्तीच्या आनंदासाठी काही ही करतो .त्या व्यक्तीने नेहमी आनंदी रहाव खुश रहाव एवढंच आपल्याला वाटत असत . आपण प्रयत्न करत असतो ती व्यक्ति कशी खुश राहील . हा पण ती व्यक्ति ना आपला /आपली मित्र /मैत्रीण, प्रियकर /प्रियकरी नसतात . ते अनोळखी म्हणून येतात आणि अनोळखी म्हणून जातात . का ते माहीत आहे ?...

0 

Share


S
Written by
SAHIL

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad