Bluepad | Bluepad
Bluepad
समाधानी जीवन😇
रोहन वामन machhi
रोहन वामन machhi
13th Mar, 2023

Share

जीवन समाधानी असावं..
आलेल्या प्रत्येक सुखात सुखी असावं..
दुःखात दुःखी राहून अजून दुःखच  अनुभवाल.
म्हणून आहे त्यात समाधानी राहून जीवन जगावं...
😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇

1 

Share


रोहन वामन machhi
Written by
रोहन वामन machhi

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad