Bluepad | Bluepad
Bluepad
💐 विरह💐
प्रणाली कैलास डहाट
13th Mar, 2023

Share

समजु नको सख्या तू
मी तुला विसरली आहे
रोज रात्री चांदण्यात
तुला शोधण्याचा प्रवास
अजूनही चालुच आहे
तुझ्या विरहाचे दुःख
दाखवत बसत नाही मी चेहऱ्यावर
पण ह्रदयात माझ्या अजूनही
तुझेच नाव कोरले आहे
अजुन एक सांगायचे
तुला सखा एवढेच की
तू दिलेला गुलाब जरी
सुकल्या असला तरी
आताही तो माझ्या वहीत
तसाच आहे ,तसाच आहे
  💐  विरह💐

1 

Share


Written by
प्रणाली कैलास डहाट

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad