Bluepad | Bluepad
Bluepad
महिला जीवन...
Preeti Inaskar
Preeti Inaskar
13th Mar, 2023

Share

महिला जीवन हे खुप तारेवरची कसरत असते.तिला जपणार तिला प्रेम देणार असं कोणी तरी हवं असतं.जो तिच्यासोबत खंबीरपणे उभा असणारा हवा असतो.सुखात किंवा दुःखात अशा दोन्ही परिस्थितीत तेव्हा तिला या समाजात जगणं सोयीस्कर वाटते.नाहीतर हा समाज एकट्या स्त्रीला सुखाने जगू सुध्दा देत ना

0 

Share


Preeti Inaskar
Written by
Preeti Inaskar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad