Bluepad | Bluepad
Bluepad
तू लढ
Dipapooja D Chavhan❤️
Dipapooja D Chavhan❤️
12th Mar, 2023

Share

तू थकलास तु दमलास
पण नकोस थांबु मध्ये
तु झिजलास तु भिजलास
भिऊ नकोस कुठे.....
तु चाल , चाल आणि चाल
तुझी मंजिल आहेच पुढे.....
तु पड .. ..तु रड ....
विसावा घे मध्ये.....
निघ... उठ, लढ पुन्हा तिथे.....
आहे शक्य सगळे तु प्रयत्न कर पुढे.
तु चाल आहे अडथळे तिथे
तु उठ तु धाव रस्ता दिसेल पुढे.....
तु ठहर तू कर प्रहार तिथे .....
तु ऊठ...... तु धडपड ..
तु ढाल बन तिथे.....
तु ढाल बन तिथे.....

2 

Share


Dipapooja D Chavhan❤️
Written by
Dipapooja D Chavhan❤️

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad