Bluepad | Bluepad
Bluepad
बाप शिकवण
श्री विलास रामचंद्र सुतार
श्री विलास रामचंद्र सुतार
12th Mar, 2023

Share

बाप शिकवण ....
संकटाकडे करता पाठ आपली
संकट करी पाठलाग आपला
वळून करता सामना संकटाचा
संकट पळे बघून आपणाला....१
सदैव ठेवा ध्यानी बाब ही
संकट दाखवी भय भित्र्याला
पुरुन उरावे कसल्याही संकटाला
विजय असे तिथे आपला....२
धैर्य संयम शस्त्रं आपली
आत्मविश्वास असावा ढालीला
दुर्बलता म्हणजे मृत्यू जगी
लढला तोच इथं जिंकला ...३
कवि अटलविलास

0 

Share


श्री विलास रामचंद्र सुतार
Written by
श्री विलास रामचंद्र सुतार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad