Bluepad | Bluepad
Bluepad
गेंद प्रभा
sulbha   hanuman wagh
sulbha hanuman wagh
12th Mar, 2023

Share

किती हुशारीत नि शिस्तीत एका पुढे एक उभी ही गेंद झेंडू ची ग फुल, आनंदच्या वार्या च्या मंद झुळके न त्याची पाकळी पाकळी डूल 🌹 .......🌹. . रानो माळी हसती कशी निसर्गाची छोटी गोंडस गोजिरी बाळ. जणु आकाश छता खाली त्यांची भरलीसे शाळा 🌹सुप्रभात मित्र मैत्रिणींनो 🌹. सुलभा (काव्या )१२=३=२०२३
गेंद प्रभा

0 

Share


sulbha   hanuman wagh
Written by
sulbha hanuman wagh

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad