Bluepad | Bluepad
Bluepad
होळी..!
संगिता सहारे
संगिता सहारे
2nd Mar, 2023

Share

प्रत्येक सण हा परंपरा संस्कृती चा भाग आहे...
होळीचा सण रंगाची उधळण घेऊन येतो नव्या हिरवाई नवी आशा नव पालवीसह...
राधा कृष्णाच्या च्या प्रितीचा नितळ मनाचा पौर्णिमेचा चंद्र
प्रत्येक नात्याला प्रेमात स्नेहात रंग रंगात बांधीत असतो..
राग द्वेष मत्सर यांचा अंत करून सा-या भावना आनंदी उत्साही
उल्हासित होतात ...!!
संगिता सहारे..*
होळी..!

0 

Share


संगिता सहारे
Written by
संगिता सहारे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad