Bluepad | Bluepad
Bluepad
आई कविता
Snehal Deshmukh
Snehal Deshmukh
2nd Mar, 2023

Share

आई कविता ........ आई साठी काय लिहू। आई साठी कसे लिहू। आई साठी पुरतील एवढे। शब्द नाहीत कोठे। आई वरती लिहीन्याइतपत. नाही माझे व्याक्तिमत्व मोठे। जीवन हे शेत तर आई म्हणजे विहीर। जीवन ही शाळा तर आई म्हणजे पाटी. जीवन हे कामच काम तर आई म्हणजे सुट्टी आई तू उन्हामधली सावली. आई तू पावसातील छत्री. आई तू थंडीतली शाल. आई म्हणजे मंदिराचा उंच कळस. आई म्हणजे अंगणातील पवित्रता तुळस. आई म्हणजे वेदनेनंतरची. सर्वात पहिली आरोळी................. लेखन _:देशमुख स्नेहल ✍️

1 

Share


Snehal Deshmukh
Written by
Snehal Deshmukh

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad