Bluepad | Bluepad
Bluepad
चित्र काव्य
Lata Chavan
Lata Chavan
1st Mar, 2023

Share

तांबडया मातीत गवताचं झाल सोन
उघड्या कातळाला नाही उन्हाचे ही भान
खोली दरीची पहायला जणू वाहते ही वाट
चमकते पांढुंरकी काय सांगावा हा थाट
वाऱ्याच्या झोतावर निलगिरी हळू डूले
निळ्या आभाळात जणू वारा बांधी झुले
गर्द. झाडाची हिरवाई पाना पानात दाटली
नाही कोठेही सावली अशी माया का आटली?
उन्हा सवे भास होई जणू चांदण्याची ही शिंपण
चित्रकाराच्या नावाचे हिरव्या रानाला कुंपण
लता चव्हाण सातारा
चित्र काव्य

0 

Share


Lata Chavan
Written by
Lata Chavan

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad