Bluepad | Bluepad
Bluepad
उद्दिष्ट
रामचंद्र गोपाळ राणे मु .पो .पेंडूर ,ता .मालवण ,जि .सिंधुदुर्ग
रामचंद्र गोपाळ राणे मु .पो .पेंडूर ,ता .मालवण ,जि .सिंधुदुर्ग
28th Feb, 2023

Share

तंगी तंगी आर्थिक तंगी 
महागाईसमोर टाकली मी नांगी 
आता हीच वेळ आता नाही तर पुन्हा नाही 
टाकला व्यवसाय रस्त्यावर 
भर उन्हं तानात डोक्यावर नाही छप्पर 
भरभर माल संपला 
घरात विचारले मला लावा हातभार 
होलसेलर काढून माल विकत आणा 
घरातील सदस्य म्हणाले तुम्ही कुटुंबप्रमुख !
कमवून कसेही कितीही आणा
आम्ही चुल्लूभर पैश्यात घर चालवू 
पण आमचे स्टेटस नका घालवू
आपण राहतो टॉवरमध्ये लिफ्ट वॉचमन ?
बाजारपेठ , शाळा , बँक जवळ
लोक काय म्हणतील ?
काय दळभद्री व्यवसायाचे खुळ 
हे  लागलेत हे भिकेला !
मराठी माणसाने कसे नाकासमोर सरळ चालावे 
अंथरून पाहून पाय पसरावे 
जेनो काम तेनो करू बीजा करू गोता खाय 
तुमच्यासोबत नाही हा आम्ही अजिबात 
आम्ही तुमच्या व्यवसायात सहभागी  नाही 
काढून टाकाच खुळ 
आठ तास चाकरीत घालवा वेळ 
 "हेल्थ इज वेल्थ" ठेवा लक्षात 
तडजोडीत संसार करायला आम्ही तयार 
तुम्हाला नाहीच जमणार जमणार 
अश्याने मराठी माणूस कशी कशी प्रगती करणार ?
हवे ते उद्दिष्ट कसे सध्या करणार ?

0 

Share


रामचंद्र गोपाळ राणे मु .पो .पेंडूर ,ता .मालवण ,जि .सिंधुदुर्ग
Written by
रामचंद्र गोपाळ राणे मु .पो .पेंडूर ,ता .मालवण ,जि .सिंधुदुर्ग

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad