Bluepad | Bluepad
Bluepad
चॅटजीपीटी
रामचंद्र गोपाळ राणे मु .पो .पेंडूर ,ता .मालवण ,जि .सिंधुदुर्ग
रामचंद्र गोपाळ राणे मु .पो .पेंडूर ,ता .मालवण ,जि .सिंधुदुर्ग
28th Feb, 2023

Share

जग हे झालेय खेड 
माहितीजाळ अनंत 
त्यात चॅटजीपिटीची भर
वा वा काय एआय अप 
खरच आम्हा प्राणीमात्रावर उपकार 
तंत्रज्ञान आपल्या हातात 
कुठं डोकं नाही चालत ?
चॅटजीपीटी मदतीस तयार 
आता लोक डोकं आहे का ? 
भेजा है क्या ?
नाही नाहीच विचारणार   
ते चॅटजीपीटी नहि  क्या ? विचारणार

0 

Share


रामचंद्र गोपाळ राणे मु .पो .पेंडूर ,ता .मालवण ,जि .सिंधुदुर्ग
Written by
रामचंद्र गोपाळ राणे मु .पो .पेंडूर ,ता .मालवण ,जि .सिंधुदुर्ग

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad