Bluepad | Bluepad
Bluepad
✒️
अपर्णा
अपर्णा
28th Feb, 2023

Share

जिंकून सुद्धा एक लढाई तेव्हा आपण हारतो
जेव्हा तो त्याचे रंग बदलतो
त्याच्यासाठी अट्टहास करतो
आई वडिलांच मन दुखावतो
ना समाज, ना जात-पात,ना धर्माचा विचार करतो
प्रेम नावाच्या भुताला पार डोक्यावर चढवतो
एक लढाई जिंकूनही तेव्हा आपण हारतो
जेव्हा तो त्याचे रंग बदलतो,
हवा हवासा वाटणारा सहवास
जेव्हा जन्मठेपे सारखा वाटतो
रुंजी घालणारा स्पर्श तेव्हा विनयभंग वाटतो
जित्यापणी जगायला तिच्यावाटी नरक येतो
जिंकलेली लढाई तेव्हा आपण हारतो
जेव्हा तो त्याचे रंग बदलतो.
अपर्णा.

0 

Share


अपर्णा
Written by
अपर्णा

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad