Bluepad | Bluepad
Bluepad
सवंगडी हा जीवनाचा अतिआवश्यक अवयव
अनिकेत लेंडे
अनिकेत लेंडे
28th Feb, 2023

Share

अपुर्णता
गावातील मित्रांची ती बैठक
पहिल्यासारखी बसत नाही
आता वाढ़ती जबाबदारी
जुन्या आठवणीनेंही उसत नाही
न ठरवलेला उपवास केव्हाच उपहासात
बदलत असे ते ही कऴत नसे
त्या ठिकाणाहुन पाऊलेही वऴत नसे
मनमोकळे बोलणे,हास्यांच्या लाटा
धड़ाधड़ पडणाऱ्या आपुलकीच्या गारा
हाच क्षण इथेच रहावा दुरावा नको
असा हवाहवासा वाटणारा ह्रदयस्पर्शी वारा
प्रत्येकाने निवडल्या आपल्या वाटा
अर्थ शोधण्या जीवनाचा
यातच झिजला तो रंगमंच
ज्यात सक्रीय सहभाग होता मनाचा

0 

Share


अनिकेत लेंडे
Written by
अनिकेत लेंडे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad