Bluepad | Bluepad
Bluepad
स्वत: मधील दोष कधीच बघत नाहीत
v
varsha shelke
28th Feb, 2023

Share

डोळे जगातील प्रत्येक गोष्ट बघु शकतात परंतु डोळ्यांच्या आत काही गेले तर ते बघू शकत नाहीत त्याच प्रमाणे माणूस दुसर्‍याचे दोष तर बघू शकतो परंतु स्वता मध्ये असणारे दोष तो बघू शकत नाही

1 

Share


v
Written by
varsha shelke

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad