Bluepad | Bluepad
Bluepad
चारोळी .
कविता हेच माझे जग .
कविता हेच माझे जग .
20th Feb, 2023

Share

कुठे नेऊन ठेवू तुझ्या आठवणींला .
विसरून कसा जाऊ मी तूला
येऊन गेल्या त्या वादळाला .
आठवण देतात त्या खाणाखुणा मला

0 

Share


कविता हेच माझे जग .
Written by
कविता हेच माझे जग .

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad