Bluepad | Bluepad
Bluepad
शिवजयंती आणि आपण
Sonali Khaladkar
Sonali Khaladkar
19th Feb, 2023

Share

शिवजयंती मोठ्या उत्साहाने साजरे करण्याचे फॅड निघाले आहे फटाक्यांचे आदेश पाहिजे बँड बाजा आणि त्याच्यावर नाचना रस्त्यावरची गर्दी हे चित्र बघून भीती वाटायला लागली आहे की सगळेजण नुसता शॉप करत आहेत खऱ्या अर्थाने शिवाजी महाराजांचे विचार जन्मसात रुजलेत का?

0 

Share


Sonali Khaladkar
Written by
Sonali Khaladkar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad