Bluepad | Bluepad
Bluepad
अजूनही तुझ्याचसाठी जगते
a
anamika
19th Feb, 2023

Share

अजूनही श्वासात नाव तुझे आहे,
अजूनही जगण्यात गाव तुझे आहे..
अजूनही हृदयात प्रेम तुझे आहे,
अजूनही ओठांवर गीत तुझे आहे..
नसूनही हातात तुझाच हात असतो,
अजूनही जगण्यात तुझाच भास असतो..
अजूनही राजा मी तुझीच वाट बघते ,
अजूनही प्रत्येक क्षण तुझ्याचसाठी जगते..
अजूनही प्रत्येक क्षण तुझ्याच साठी जगते...

0 

Share


a
Written by
anamika

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad