Bluepad | Bluepad
Bluepad
भावना...🖤
दत्तात्रय भोसले
दत्तात्रय भोसले
19th Feb, 2023

Share

ती झाली जेंव्हा सरिता मी किनारा होऊन पाहिलं
तिच्या स्मित हस्यावर मी आयुष्य माझं वाहिलं
कळल्या नाहीत कधीच तिला भावना माझ्या मनातल्या
मग मीच माझ्या भावनांना काव्य पंक्तीत विणलं...
🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
✍️ दत्तात्रय भोसले

0 

Share


दत्तात्रय भोसले
Written by
दत्तात्रय भोसले

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad