Bluepad | Bluepad
Bluepad
विचार
शिवम बाळासाहेब सुर्यवंशी
19th Feb, 2023

Share

राजे पुन्हा जन्माला या
राजे पुन्हा जन्माला या असं म्हणण्याची वेळ परत आली आहे तर आली नाही तर. आम्ही ‌ती आणली राजे पुन्हा जन्माला या असं आम्हाला का म्हणावं लागतं याचा विचारचं आम्ही करत नाही नुसती शिवजयंती आली की राजे पुन्हा जन्माला या पण आम्ही जन्माला कशाला आलो याचा विचार क

0 

Share


Written by
शिवम बाळासाहेब सुर्यवंशी

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad