Bluepad | Bluepad
Bluepad
अस्ति
Jyoti Thorat
Jyoti Thorat
19th Feb, 2023

Share

हाच आयुष्याचा शेवट हीत येऊन सगळेचं थांबतात राग प्रेम , मस्सर,भांडण एकमेकांना जिरवण्याची मस्ती , एकमेकांना कमी लेखण्याची वृत्ती , एकमेकांना शिव्या शाप देण्याची वृत्ती. इथं आलं की सगळं संपत सगळं करून पण समाधानी नसलेले वृत्ती . आता खुप झालं आणि सहन केलं आत्ता फक्त हवीय निरव शांतता हीच इच्छा. Jyo....

0 

Share


Jyoti Thorat
Written by
Jyoti Thorat

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad