Bluepad | Bluepad
Bluepad
छत्रपती शिवाजी महाराज 🚩
संगिता सहारे
संगिता सहारे
19th Feb, 2023

Share

प्रौढ प्रताप पुरंदर 🚩
महापराक्रमी रणधुरंदर"
क्षत्रिय कुलावतंस्
सिंहासनाधीश्वर "
महाराजाधिराज
महाराज
" श्रीमंत "
श्री" श्री" श्री" छत्रपती शिवाजी महाराज
जयंतीदिनी त्रिवार वंदन आणि मानाचा मुजरा 🙏🏻🚩🚩
छत्रपती शिवाजी महाराज 🚩

0 

Share


संगिता सहारे
Written by
संगिता सहारे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad