Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

प्रमोद चव्हाण
प्रमोद चव्हाण
18th Feb, 2023

Share

माणसाचे व्यक्तीमत्वं त्याच्या चारित्र्याने घडते
चारित्र्य ही एक अशी माळ आहे की ती एकदा तुटली की सारी माळ विस्कटून जाते
आयुष्यभर टीकवण्यासारखी एकच गोष्ट आहे ती म्हणजे चारित्र्य

0 

Share


प्रमोद चव्हाण
Written by
प्रमोद चव्हाण

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad