Bluepad | Bluepad
Bluepad
republic day
Sejal Saste
Sejal Saste
26th Jan, 2023

Share

सत्तर वर्षापूर्वी बाबासाहेबांनी दिला संविधानाचा मंत्र;
म्हणूनच आपण साजरा करतो दिवस गणतंत्र.....
सरकार मोडूनी इंग्रजांचे;
कायदे तोडून त्यांचे;
केला भारत देश स्वतंत्र
म्हणूनच आपण साजरा करतो दिवस गणतंत्र.....
दलितांना आधार दिलास;
समाजाला जाग आनीला
मोडून काढिले त्यांनी पारतंत्र्य
म्हणूनच आपण साजरा करतो दिवस गणतंत्र...
@Sejalsaste

1 

Share


Sejal Saste
Written by
Sejal Saste

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad