Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

Lata Chavan
Lata Chavan
26th Jan, 2023

Share

खूप दिवसांनी आज तिने पुन्हा लेखणी हाती घेतली होती.निर्धाराने ,आत्मविश्वासाने पुन्हा लिहिती होण्यासाठी. मधल्या काळात घडून गेलेल्या कित्तेक चांगल्या वाईट घटना तिने शब्दांकित करायचे ठरवले

0 

Share


Lata Chavan
Written by
Lata Chavan

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad