Bluepad | Bluepad
Bluepad
चेहरा आणि स्वभाव
M
Mukesh Maruti Pakhare
25th Jan, 2023

Share

आज मी मोबाईल मध्ये काढलेली स्वतःचे फोटो पाहत होतो बघत असताना माझ्याविषयी लिहिताना बरच काही कळत होत चेहरा हा माणसाचा स्वभाव सांगतो कारण समजत नाही माझ्या दृष्टीने ते खरे आहे चेहरा बरच काही सांगतो आपण काय केले आणि कोण आहोत चेहरा आपला दाखवत असताना आपण लाजतो पण आपण धाडस करत नाही त्यात आपण बऱ्याच गोष्टी मिस करतो चेहरा स्वभाव गरीब पैसा यातच शरीर फसत असतं कारण त्यात त्याला जाणीव होत नाही कधी मनातले विचार त्याला भेडसावत असतात म्हणजे मी गरीब आहे माझ्याकडे पैसा नाही या गोष्टी त्याला सतवत असतात पण तो आहे त्या समाधान मानतो कधी तो ती गोष्ट मिळवण्यासाठी धडपड करत नाही त्याची इच्छा तो मारत असल्यामुळे तू जसा गरीब आहे तसाच राहतो तो विचार बदलत नाही चार चौघात तो त्यातून मिळत नाही कधी इच्छा असेल तर तो विसरतो आपली योग्यता काय आहे आपण कोण आहोत हे त्या क्षणात कळत नाही व आपल्या मूडमध्ये वावरत असतो जास्त तो लोकांच्या आवडीत तो रमत नाही त्यामुळे त्याची कदर कोण करत नाही कधी कधी हसावं कधी कधी अंधारातला अंधारात जाऊन मुसु मुसु रडावं त्याला जमत व स्वतःच्या व्यंगाला दोष देत राहणे तू पसंत करतो कधी लोकांना किंवा नातेवाईकने विचारलं तर किंवा दिवस तर त्याला राग येतो स्वतःची परिस्थिती जेमतेम असून सुद्धा मोठ्या गोष्टी रमत नाही छोट्या छोट्या गोष्टीत रमून जातो व आनंद घेतो

0 

Share


M
Written by
Mukesh Maruti Pakhare

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad