Bluepad | Bluepad
Bluepad
माणसं ओळखता आलीच नाही?
अनिकेत लेंडे
अनिकेत लेंडे
25th Jan, 2023

Share

विनाकारण का लावलेला जीव
अड़चणीच्या वेळी मुद्दामहून रुजू घातलेला दुरावा
आजही आठवतो मला तो चिंब भिजला
नसतांनाही महापुर आसवांचाही व्हावा
अचानकच का दिली असावी हाक
मन भाकीत करत असेल,निहित स्वार्थ म्हणुन वाक
हळू-हळू मित्रत्वर्थाने जवळ आला
नि माणुसपण हरवुन शेवटी माणुसच झाला
अति गोड़ माणसा असतो विषारी साप
या चुकीचा वारंवार नको करुस पश्चात्ताप
ज्ञानाची उंच भरारी
ज्ञानाने वाटले परिपुर्णता आली सर्वकाही
पण एक अज्ञान म्हणुन
माणसं ओळखता आलीच नाही?

1 

Share


अनिकेत लेंडे
Written by
अनिकेत लेंडे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad