Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रभाते मनी
Shashikant Harisagam
Shashikant Harisagam
25th Jan, 2023

Share

प्रभातें मनी.....
................................
वाद उकरून काढावेत
हौस असते काहींना
दोषच दिसतात समोरच्याचे
गुण अवघा दिसेंचना.
मग काय.....
मतभेद, गैरसमज, आरडाओरड
माझे कुणाशी जमेच ना.
.... शशिकांत हरिसंगम, वालचंदनगर.

0 

Share


Shashikant Harisagam
Written by
Shashikant Harisagam

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad