Bluepad | Bluepad
Bluepad
गणेश जयंती
v
varsha shelke
25th Jan, 2023

Share

बुद्धीची देवता असलेला गणराया सर्वाना सुखी समाधानी ठेव सर्वाच्या ईच्छा अपेक्षा पूर्ण व्हावो सर्वांच्या पाठीशी उभा राहा संकटाच्या वेळी सदैव पाठीशी उभा राहणारा बाप्पा सर्वाना सुखी ठेव

1 

Share


v
Written by
varsha shelke

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad